Verificare Tehnica Periodica

VREI SIGURANTA?
ALEGE ELCO GIURGIU
PENTRU PROGRAMARI tel. 0745097866

          Verificarea şi revizia instalaţiilor

          Efectuarea verificării/reviziei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este, conform  prevederilor legislative (Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul A.N.R.E nr. 179/2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015), o obligaţie ce revine clienţilor.

          Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează::

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

          Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;
 • la cererea clientului final.

          Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

          Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat (O.E.) de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.);
Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale;
          Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. (operatorul de sistem) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.
*Notificarea se va transmite de către Furnizor, clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie.

Notificarea poate fi solicitată furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

** În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) care a executat inițial instalaţia de utilizare.

          Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).

 

Important!

          Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E.

          Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie periodică realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse în funcțiune.

          Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015.

          Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate la punctele 1,2,3, clientului final are obligația de a prezenta O.E. și alte documente, după caz:

          Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;
          Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

          De asemenea, clientul final are obligația de a asigura respectarea condițiilor tehnice pentru funcționare în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale, prin:

 • înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului;
 • înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

          În cazul nerealizării serviciului de verificare/revizie în termenul specificat mai sus, pentru asigurarea reţelei şi a instalaţiei de utilizare, furnizorul va fi pus în situaţia de a aplica măsurile de sistare a furnizării gazelor naturale.

 • Adresa: str. 23 August, nr.15,
 • Giurgiu, cod 080432
 • Tel.: +40 246 214915
 • Fax: +40 246 214695
 • E-mail: contact@elco-giurgiu.ro